Sobota, 26 maja 2018 r.
MENU AKTUALNOŚCI

Strona Główna

O Firmie

Formularz kontaktowy

Kontakt


 
NEWSLETTER


Ogłoszony został kolejny konkurs na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
2009-10-29

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 29.10 do 8.12.2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Maksymalna wartość dofinansowania w schemacie inwestycyjnym: 1 200 000zł. (60% dla mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski).

...

[ więcej ... ]


Ogłoszony został kolejny konkurs na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
2009-10-29

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 29.10 do 8.12.2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Maksymalna wartość dofinansowania w schemacie inwestycyjnym: 1 200 000zł. (60% dla mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski).

...

[ więcej ... ]


Ogłoszony został konkurs na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
2009-02-20

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 20.02 do 30.03.2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Maksymalna wartość dofinansowania w schemacie inwestycyjnym: 1 200 000zł. (60% dla mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski).

...

[ więcej ... ]


Ogłoszony został konkurs na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
2009-02-20

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 20.02 do 30.03.2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Maksymalna wartość dofinansowania w schemacie inwestycyjnym: 1 200 000zł. (60% dla mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski).

...

[ więcej ... ]


Wkrótce konkurs na Działanie 1.1 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw
2008-03-05

W związku z planowanym na 10 marca br. ogłoszeniem Konkursu na Działanie 1.1 WRPO zapraszamy nowopowstałe lub działające nie dłużej niż 2 lata mikroprzedsiębiorstwa do skorzystania z naszych usług finansowych....

[ więcej ... ]


Wkrótce konkurs na Działanie 1.1 - Rozwój mikroprzedsiębiorstw
2008-03-05

W związku z planowanym na 10 marca br. ogłoszeniem Konkursu na Działanie 1.1 WRPO zapraszamy nowopowstałe lub działające nie dłużej niż 2 lata mikroprzedsiębiorstwa do skorzystania z naszych usług finansowych....

[ więcej ... ]


Zamknięty nabór wniosków do poddziałania 2.2.1.
2007-02-01

Minął termin składania wniosków w ramach programu SPO WKP Poddziałanie 2.2.1....

[ więcej ... ]


Zamknięty nabór wniosków do poddziałania 2.2.1.
2007-02-01

Minął termin składania wniosków w ramach programu SPO WKP Poddziałanie 2.2.1....

[ więcej ... ]


Nowy nabór wniosków
2006-11-10

Ogłoszony został nowy nabór wniosków w ramach zmodyfikowanego Działania 2.2.1 SPO WKP 2004-2006.

Służymy pomocą w opracowaniu dokumentacji.

...

[ więcej ... ]


Nowy nabór wniosków
2006-11-10

Ogłoszony został nowy nabór wniosków w ramach zmodyfikowanego Działania 2.2.1 SPO WKP 2004-2006.

Służymy pomocą w opracowaniu dokumentacji.

...

[ więcej ... ]


Nowe wsparcie w zakresie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw!
2006-10-20

W oparciu o niewykorzystany budżet programu WKP 2.2.1 (około 680 mln zł), ogłoszona zostanie wkrótce nowa runda składania wniosków w ramach zmodyfikowanego Działania 2.2.1 SPO WKP 2004-2006. Od 1. stycznia 2007 r. wnioskodawcami w Działaniu 2.2.1 będą już tylko małe lub średnie przedsiębiorstwa. W zależności od regionu kraju i wielkości przedsiębiorstwa (małe/średnie) dofinansowanie wyniesie od 40 do 70% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków uzyskają Państwo pod numerem telefonu 0 603 778 762.

...

[ więcej ... ]


Nowe wsparcie w zakresie inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw!
2006-10-20

W oparciu o niewykorzystany budżet programu WKP 2.2.1 (około 680 mln zł), ogłoszona zostanie wkrótce nowa runda składania wniosków w ramach zmodyfikowanego Działania 2.2.1 SPO WKP 2004-2006. Od 1. stycznia 2007 r. wnioskodawcami w Działaniu 2.2.1 będą już tylko małe lub średnie przedsiębiorstwa. W zależności od regionu kraju i wielkości przedsiębiorstwa (małe/średnie) dofinansowanie wyniesie od 40 do 70% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków uzyskają Państwo pod numerem telefonu 0 603 778 762.

...

[ więcej ... ]


Nowa runda aplikacyjna wniosków o dofinansowanie inwestycji w programie PHARE 2003 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2005-10-11

Aktualny termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji z programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych – 9 grudnia 2005 r. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków uzyskają Państwo pod numerem telefonu (0-61) 830-63-18. Pytania można też kierować na adres e-mail: cfe.biuro@cfe.pl

...

[ więcej ... ]


Nowa runda aplikacyjna wniosków o dofinansowanie inwestycji w programie PHARE 2003 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2005-10-11

Aktualny termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji z programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych – 9 grudnia 2005 r. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków uzyskają Państwo pod numerem telefonu (0-61) 830-63-18. Pytania można też kierować na adres e-mail: cfe.biuro@cfe.pl

...

[ więcej ... ]


SPO WKP - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
2005-10-11

Uprzejmie informujemy, że najbliższy termin przyjmowania wniosków do Działania 2.3 SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje" upływa 29 grudnia 2005 r.

Zapraszamy do współpracy

...

[ więcej ... ]


SPO WKP - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
2005-10-11

Uprzejmie informujemy, że najbliższy termin przyjmowania wniosków do Działania 2.3 SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje" upływa 29 grudnia 2005 r.

Zapraszamy do współpracy

...

[ więcej ... ]


PHARE 2003 - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2005-09-02

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 października upływa pierwszy termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu PHARE 2003 – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.

Przedmiotem wsparcia mogą być inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwzględniających przede wszystkim wdrożenie nowych technologii i odnowienie parku maszyn związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową przedsiębiorcy.

...

[ więcej ... ]


PHARE 2003 - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2005-09-02

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 października upływa pierwszy termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu PHARE 2003 – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.

Przedmiotem wsparcia mogą być inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwzględniających przede wszystkim wdrożenie nowych technologii i odnowienie parku maszyn związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową przedsiębiorcy.

...

[ więcej ... ]


Nowa runda aplikacyjna wniosków o dofinansowanie usług doradczych w programie SPO WKP - działanie 2.1
2005-07-07

Aktualny termin składania wniosków o dofinansowanie usług doradczych z programu SPO WKP Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo - 16 września 2005 r. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków uzyskają Państwo pod numerem telefonu (0-61) 830-63-18. Pytania można też kierować na adres e-mail: cfe.biuro@cfe.pl


...

[ więcej ... ]


Nowa runda aplikacyjna wniosków o dofinansowanie usług doradczych w programie SPO WKP - działanie 2.1
2005-07-07

Aktualny termin składania wniosków o dofinansowanie usług doradczych z programu SPO WKP Działanie 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo - 16 września 2005 r. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków uzyskają Państwo pod numerem telefonu (0-61) 830-63-18. Pytania można też kierować na adres e-mail: cfe.biuro@cfe.pl


...

[ więcej ... ]


Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
2005-07-01

Departament Instrumentów Finansowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy ogłosił otwarcie rundy aplikacyjnej do programu SPO WKP - działanie 2.2.1 "Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji".
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji należy składać do 31 stycznia 2006 r.

...

[ więcej ... ]


Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
2005-07-01

Departament Instrumentów Finansowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy ogłosił otwarcie rundy aplikacyjnej do programu SPO WKP - działanie 2.2.1 "Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji".
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji należy składać do 31 stycznia 2006 r.

...

[ więcej ... ]


Dotacje dla Mikroprzedsiębiorstw
2005-06-01

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19.08.2005 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa.
Poziom dofinansowania ze środków publicznych dla indywidualnego projektu doradczego nie może być wyższy niż kwota 5000 euro oraz nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.
Dotacja dla indywidualnego projektu inwestycyjnego nie może być wyższa niż kwota 50 000 euro oraz nie może przekroczyć 45% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Poznań lub 65% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż m. Poznań.

...

[ więcej ... ]


Dotacje dla Mikroprzedsiębiorstw
2005-06-01

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19.08.2005 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa.
Poziom dofinansowania ze środków publicznych dla indywidualnego projektu doradczego nie może być wyższy niż kwota 5000 euro oraz nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.
Dotacja dla indywidualnego projektu inwestycyjnego nie może być wyższa niż kwota 50 000 euro oraz nie może przekroczyć 45% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie miasta Poznań lub 65% wydatków kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż m. Poznań.

...

[ więcej ... ]


SPO WKP - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
2005-05-31

Informujemy, że kolejny termin składania wniosków o udzielenie wsparcia (18 sierpnia 2005 r.) w ramach programu SPO-WKP Działanie 2.3 został zawieszony, w związku z prawdopodobnym wykorzystaniem całości budżetu przeznaczonego na realizację w/w działania. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków możliwe jest w terminie do 7 listopada 2005 r.

...

[ więcej ... ]


SPO WKP - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
2005-05-31

Informujemy, że kolejny termin składania wniosków o udzielenie wsparcia (18 sierpnia 2005 r.) w ramach programu SPO-WKP Działanie 2.3 został zawieszony, w związku z prawdopodobnym wykorzystaniem całości budżetu przeznaczonego na realizację w/w działania. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków możliwe jest w terminie do 7 listopada 2005 r.

...

[ więcej ... ]


Akredytacja do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw
2004-10-11

Mamy przyjemność poinformować, że Partner Wiodący konsorcjum CFE otrzymał akredytację PARP przy Programie Rozwoju Przedsiębiorstw.

...

[ więcej ... ]


Akredytacja do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw
2004-10-11

Mamy przyjemność poinformować, że Partner Wiodący konsorcjum CFE otrzymał akredytację PARP przy Programie Rozwoju Przedsiębiorstw.

...

[ więcej ... ]


Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2004-10-05

Informujemy, że Partner Wiodący konsorcjum Centrum Funduszy Europejskich otrzymał akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług w ramach programu „Ścieżka od Innowacji do Biznesu”.

...

[ więcej ... ]


Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
2004-10-05

Informujemy, że Partner Wiodący konsorcjum Centrum Funduszy Europejskich otrzymał akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług w ramach programu „Ścieżka od Innowacji do Biznesu”.

...

[ więcej ... ]


Terminy składania wniosków w ramach programu SPO WKP Działanie 2.3
2004-09-23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca ogłosiła otwarcie rund aplikacyjnych na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

...

[ więcej ... ]


Terminy składania wniosków w ramach programu SPO WKP Działanie 2.3
2004-09-23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca ogłosiła otwarcie rund aplikacyjnych na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”.

...

[ więcej ... ]


SPO WKP - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
2004-09-08

W ramach Działania wspierane będą inwestycje związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego.
Program daje możliwość wsparcia finansowego do 1,25 mln zł.
Najbliższy termin składania wniosków o dotacje w ramach działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje przewidziano na początek października 2004 r.

...

[ więcej ... ]


SPO WKP - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
2004-09-08

W ramach Działania wspierane będą inwestycje związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego.
Program daje możliwość wsparcia finansowego do 1,25 mln zł.
Najbliższy termin składania wniosków o dotacje w ramach działania 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje przewidziano na początek października 2004 r.

...

[ więcej ... ]


Wsparcie BHP w małych i średnich firmach
2004-09-07

Przedsiębiorstwa z sektora MSP mogą uzyskać 50% dotacji do doradztwa oraz inwestycji związanych z BHP. Celem programu BHP jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Najbliższy termin składania wniosków to 27 września, następny 25 października, ostatni 2 grudnia 2004 r.

...

[ więcej ... ]


Wsparcie BHP w małych i średnich firmach
2004-09-07

Przedsiębiorstwa z sektora MSP mogą uzyskać 50% dotacji do doradztwa oraz inwestycji związanych z BHP. Celem programu BHP jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Najbliższy termin składania wniosków to 27 września, następny 25 października, ostatni 2 grudnia 2004 r.

...

[ więcej ... ]


SPO WKP - Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
2004-06-07

Departament Instrumentów Finansowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 2.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji w ramach SPO WKP, ogłosił otwarcie rundy aplikacyjnej na składanie wniosków. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji należy składać od 1 czerwca 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2004 r. o godz. 16.00.

...

[ więcej ... ]


SPO WKP - Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
2004-06-07

Departament Instrumentów Finansowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 2.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji w ramach SPO WKP, ogłosił otwarcie rundy aplikacyjnej na składanie wniosków. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji należy składać od 1 czerwca 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2004 r. o godz. 16.00.

...

[ więcej ... ]


PHARE 2002
2004-05-19

W związku z uruchomieniem Programu Phare 2002, istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnych dotacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje te mogą być przeznaczone na dofinansowanie inwestycji jak również usług doradczych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przygotowanie i złożenie pełnej dokumentacji w podanych niżej terminach.
...

[ więcej ... ]


PHARE 2002
2004-05-19

W związku z uruchomieniem Programu Phare 2002, istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnych dotacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje te mogą być przeznaczone na dofinansowanie inwestycji jak również usług doradczych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przygotowanie i złożenie pełnej dokumentacji w podanych niżej terminach.
...

[ więcej ... ]


Nowy serwis internetowy CFE!
2004-05-01

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 1 maja 2004 roku uruchomiliśmy, specjalnie dla Państwa wygody, serwis internetowy Centrum Funduszy Europejskich.

...

[ więcej ... ]


Nowy serwis internetowy CFE!
2004-05-01

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 1 maja 2004 roku uruchomiliśmy, specjalnie dla Państwa wygody, serwis internetowy Centrum Funduszy Europejskich.

...

[ więcej ... ]


Program PHARE 2002 – dotacje dla MŚP
2004-04-14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała wstępny projekt udzielania dotacji w ramach PHARE 2002. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły korzystać z pomocy finansowej w ramach następujących komponentów:

...

[ więcej ... ]


Program PHARE 2002 – dotacje dla MŚP
2004-04-14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała wstępny projekt udzielania dotacji w ramach PHARE 2002. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły korzystać z pomocy finansowej w ramach następujących komponentów:

...

[ więcej ... ]